Malta a ostrov Gozo

18.4. - 24.4.2023      

cena 16.990 Kč       akční cena 14.990 Kč

Adriana Oliva - průvodkyně žijící na Maltě 

Bohatá fauna i flóra, skalnaté útesy, křišťálově průzračná voda, gurmánské speciality. Nejen to nabízí Malta, která díky své jedinečné poloze uprostřed Středozemního moře, lákala během staletí mnohé návštěvníky a dnes se může pochlubit jedinečnou a dlouhou historií ovlivněnou například řádem Maltézských rytířů. Spatříte zde i červené telefonní budky a auta jedoucí vlevo, jenž jsou pak dědictvím britského osídlení.

Program zájezdu:

1. den: Odlet z Prahy (dle letového řádu). Na letišti na Maltě vás vyzvedne průvodkyně, transfer na ubytování. Případný program na Maltě bude přizpůsoben dle času příletu.

2. den: Po snídani celodenní výlet,  během nějž navštívíme kostel v Mostě a bombu, která sem během 2. světové války spadla a obsahovala místo výbušniny vzkaz od dělníků z české zbrojovky. Pokračovat budeme do tzv. Mlčenlivého města Mnidy, kde si prohlédneme Katedrálu sv. Petra a Pavlaaribiskupský palác, dvě nádherné městské brány a normanský Palazzo Falzon. Pěšky přejdeme do vedlejšího městečka Rabat, v němž můžete navštívit některé z místních katakomb. Odpoledne zakončíme v rybářské vesničce Marsaxlokk, kde si v zátoce prohlédneme pestrobarevné loďky luzzu zdobené horovým okem, jež má rybáře ochránit před zlými duchy. Lampuku a další místní speciality je zde možné ochutnat v restauracích na promenádě.

3. den: Po snídani samostatný program nebo celodenní fakultativní výlet na druhý největší ostrov Maltské republiky Gozo. Po plavbě na trajektu kolem ostrůvku Comino budeme pokračovat ke kamenné svatyni Ggantija. Místní chrámy jsou starší než egyptské pyramidy a předpokládá se, že se jedná o nejstarší stavby tohoto druhu ve světě. Nevynecháme ani  kostel Ta´Pinu, který je nejvýznamnějším poutním místem maltských ostrovů. Den na Gozo zakončíme v hlavním městě ostrova Victoria, kde budete mít možnost projít se křivolakými uličkami Starého města či navštívit jedno z muzeí citadely. Večer návrat do hotelu.

4. den: Tento den začneme prohlídkou hlavního města Malty Valletty, ohraničeného dvěma přístavy a velkolepými hradbami. Po hlavní třídě Republic Street dojdeme až k pevnosti St. Elmo, přičemž nevynecháme hlavní kostel Řádu maltézských rytířů Katedrálu sv. Jana s dechberoucí výzdobou a poklady, jako je např. obraz Stětí Jana Křtitele od malíře Caravaggia. Za návštěvu stojí i Velmistrův palácArcheologické muzeum a v neposlední řadě i zahrady s vyhlídkou na celé město a přístavy. Odpoledne volno k návštěvě muzeí či samostatnému výletu po ostrově.

5. den: Dle letového řádu případné individuální volno k nákupům, relaxu, či dobré kávě u moře, odjezd na letiště, návrat do Prahy.

Cena zahrnuje: Letecka Praha - Malta - Praha, 1x základní zavazdlo dle podmínek dané letecké společnosti, ubytování v hotelu  3* se snídaní, transfer letiště - hotel - letiště, licencovaný průvodce po celou dobu zájezdu (slovensky mluvící), povinné pojištění CK.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání, komplexní pojištění od Union poj.  typ Pandemic A 30 - 350,- Kč/os./zájezd, fakultativní výlet na ostrov Gozo 1650 Kč (veškerá autobusová přeprava, zpáteční jízdenka na trajekt, česky mluvící průvodce), individuální vstupné do památek, případná pobytová taxa  či případný ekologický poplatek.

Zájezd pořádá: CK Grand Travel

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.