0 Kč

Klenoty Toskánska s ochutnávkou vín v ceně                                      

Termín: 23.05.-26.05.2024

Původní cena: 23.990 Kč/os.

Akční cena: 20.990,-Kč/os.                                                                     

Program:

1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy do Pisy (dle letového řádu). po příleu do Pisy nasedneme do privátního transferu a nejprve se zastavíme v Pise. Navštívíme Campo dei Miracoli neboli Náměstí zázraků, na kterém se nachází baptisterium, katedrála a hřbitov, jenž symbolizují zrození, život a smrt. Samozřejmě zde stojí také jedna z nejslavnějších památek a symbol města, 58 metrů vysoká Šikmá věž. Poté přejedme do starobylého města Lucca, které je rodištěm skladatele G. Pucciniho. Prohlédneme si opevnění města, katedrálu San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro...Transfer na ubytování v Montecatini Terme. Možnost večeře.

2. den:  Po snídani se vydáme vlakem do centra toskánské metropole - Florencie. Procházkou kolem kostela Santa Maria Novella se dostaneme k dominantě města - Dómu S. Maria del Fiore s jedinečnou Brunelleschiho kopulí, Baptisteria a Giottově zvonici. Po prohlídce budeme pokračovat kolem Danteho rodného domu ke Starému paláci na centrální náměstí Signoria, uvidíme radnici připomínající hrad s 94 m vysokou věží, k shlédnutí socha Davida a Neptunova fontána. Přes pohádkový Ponte Vecchio - slavný most zlatníků přejdeme k Pallazo Pitti a zájemci mohou navštívit historický park Giardini Boboli. Nebo můžete individuálně navštívit  slavnou galeriie Uffizi se sbírkami rodu Medici.  Návrat vlakem na ubytování v Montecatini Terme, možnost večeře.

3. den: Po snídani se vydáme na výlet privátním transferem do Sieny a na ochutnávku vín. Ráno pojedeme privátním transferem do starobylého italského města Siena, která je zapsaná na seznamu světových památek UNESCO. Navštívíme náměstí Piazza del Campo s gotickým palácem Palazzo Pubblico, jehož dominantou je 88 m vysoká věž Torre del Mangia, okouzlující kašnu Fonte Gaia jejíž reliéfy jsou dílem Jacopa della Quercii. Dále náměstí Piazza del Duomo s monumentálním sienským dómem Santa Maria Assunta, jenž je nejkrásnější románsko-gotickou katedrálou v Itálii. Uvnitř se nachází křestní kaple sv. Jana.  Poté se vydáme  kolem vinic do městečka San Gimignano s typickým středověkým rázem a vysokými obrannými věžemi. Uvidíme kostel Sant’Agostino, baziliku di Santa Maria Assunta. Odpoledne navštívíme jednu ze zdejších vinic, kde ochutnáte  toskánské víno. Návrat na hotel v Montecatini Terme, možnost večeře.

4. den: Po snídani ( popř. obdržíte snídaňový balíček na cestu), odjezd na letiště, odlet z Pisy  v dopoledních hodinách, návrat do Prahy.

Cena zahrnuje: Letenku  Praha - Pisa - Praha, 1x základní kabinové zavazadlo/os. (obvykle 40x25x20 cm), ubytování v hotelu 3* se snídaní, transfery letiště – hotel - letiště včetně výletu do měst Pisa a Lucca Lucca po cestě z letiště, výlet Siena + San Gimignano včetně ochutnávky vína, průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění CK, povinný poplatek do Garančního fondu. 

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání, další kabinové zavazadlo, pobytová taxa cca 2-3 euro/osoba/noc, večeře 12 euro/večeře, vlak do Florencie 12 euro,  komplexní cestovní pojištění Pandemic A 30 za 280  Kč/os. a za 480,- Kč/seniro 70 a více,    individuální vstupné.

Předběžné ceny vstupného: Šikmá věž v Pise + katedrála 20 euro, Galerie Uffizi 17 euro, Brunelleschi Pass  30 euro, katedrála v Sieně cca 7 euro.

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.

Zájezd pořádá: CK Grand travel.

     

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.