0 Kč

Berchtesgaden, Orlí hnízdo a Vysoké Taury 

Poznávací zájezd Rakousko a Německo. S kartou Nationalpark Sommer Card přes dva NP Berchtesgaden a Vysoké Taury do Salcburku. Poznejme to nejkrásnější, čím se oba národní parky pyšní. Fenomenální stavební dílo "Orlí hnízdo" na zdánlivě nedostupném horském masívu, kde spřádal své plány Adolf Hitler. Tajemství dobývaní soli v podzemí. Nejvyšší horské štíty Rakouska, ledovce, vodopády a soutěsky Vysokých Taur. Salcburk, nestárnoucí šarm a elegance mezi Alpskými masívy.

Termíny:

15.06.-18.06.2023

07.09.-10.09.2023

Cena: původní 6.300,-Kč, akční cena nyní 6.048,-Kč/os.

Program zájezdu:

1. den:
V pozdních večerních až nočních hodinách odjezd dle objednaných nástupních míst.

2. den:
V cca ve 2:00 hod. opustíme hranice ČR. Ráno prohlídka malé obce OBERSALZBERG v NP Berchtesgaden, která platila za II. světové války za přísně střeženou zónu a druhé centrum Hitlerovi říše. Výjezd vysokohorskou silnicí a následně výtahem do proslulého "ORLÍHO HNÍZDA" - Hitlerovy čajovny na vrcholu KEHLSTEIN (1834 m n. m.), procházka s fantastickými výhledy na Berchtesgaden, jezero Königssee a horu Watzmann. BERCHTESGADEN, vláčkem do útrob solných dolů, plavba po podzemním jezeře a seznámení se s těžbou soli. Závěrem, návštěva tradiční likérky Enzian s možností ochutnávky a nákupu likérů a pálenek. Večer ubytování v hotelu v Rakousku v okolí Zell am See. Možnost večeře.

3. den:
Výjezd proslulou vysokohorskou silnicí GROSSGLOCKNER-HOCHALPENSTRASSE pod nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3797 m. n. m.). Cestou zastávka na vyhlídce FUSCHER TÖRL, ze které jsou vidět okolní vrcholy převyšující 3000 m. FRANZ JOSEFS HÖHE (2369 m n. m.), úchvatné výhledy na vrchol Grossglockneru a ledovec Pastersee, pozorování svišťů. Odpoledne KRIMMELSKÉ VODOPÁDY, svou výškou 385 m platí za nejvyšší vodopád Evropy. Procházka podél vodopádu s výhledy. Návrat na ubytování.

4. den:
Ráno nenáročná procházka divokou soutěskou KITZLOCHKLAMM. Mozartův SALCBURK (UNESCO), perla mezi horami. Prohlídka historického centra města - rušné náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, Mozartův rodný dům, náměstí Residenzplatz, Getreidegasse, jedna z nejmalebnějších a nejrušnějších ulic historického centra, zahrady zámku Mirabel. Pro zájemce návštěva a prohlídka pevnosti nad městem HOHENSALZBURG. Odjezd, návrat do ČR v pozdních večerních hodinách (cca 22:00 hod).

Cena zahrnuje:

 • dopravu lux autobusem (WC, klima, DVD, bar)
 • 2x ubytování v hotelu *** (WIFI, sauna, pára v ceně) - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • pobytovou taxu,
 • 2x bufetovou snídani,
 • poplatek za vysokohorskou silnicí Grossglockner-Hochalpenstrasse,
 • vstup na Krimmelské vodopády a do soutěsky Kitzlochklamm,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje:

 • vstupné mimo kartu,
 • lanovky,
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky:

 • 2x večeře bohatý bufet 800 Kč,
 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč

 Zájezd pořádá CK Grand travel.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.